ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

Advertise with Scape Website

Q. Why We need you for advertise?

SCAPE is non-profit organisation and we work alot for technalisation of Punjabi language.Our most of the products are freely available for all type people.This is only possible due to people like you help us financialy because module, product, workshop and awareness programs need lots of money and this need only fullfill people like you contribute in it.

In the return we give you oppertunity to increase your bussiness by helping you advertise here on this site. Your advertise will reached to everyone who will open this website or user of our software.

So Contribute with us

Q. Which type of advertising we allow on this website?

We allow only 200x200 Image type advertise which will show on this website pages.

Q. How much you have to pay?

Diffrent Advertise Plan prise list are giving below.

Reach or ViewPrice
1,000Rs. 100
5,000Rs. 400
10,000Rs. 700
1,00,000Rs. 5,000


* for coustomise your advertise mail us on scapepunjab@gmail.com

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ