ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ (ਅਕਾਊਂਟ, ਖੇਡ, ਵੀਡਿਓ ਆਦਿ) ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹਨ ਪੇਂਟ, ਵੀ.ਐਲ.ਸੀ, ਐਮ. ਐਸ ਆਫ਼ੀਸ, ਓਪਨ ਆਫ਼ੀਸ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉਹ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੂੱਕ.ਕੌਮ, ਯਾਹੂ.ਕੌਮ, ਗੁਗਲ.ਕੌਮ, ਸਕੇਪਪੰਜਾਬ.ਕੌਮ ਆਦਿ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅ ਲੈਵਲ, ਮੀਡਿਅਮ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਕੇਵਲ 0 ਅਤੇ 1 ਨਾਲ ਬਣੇ ਅੱਖਰ/ਸ਼ਬਦ) ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ‘ਕੁ ਲੋਕਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਲਿਖਿਆ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੀਡਿਅਮ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਲਗਭਗ 260 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੀ, ਸੀ++, ਜਾਵਾ, .ਨੈਟ, ਪੀ.ਏਚ.ਪੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਲਿਖੇ ਕੋਡ (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਏ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਮੋਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨੂਠੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਘਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਕਿੱਤਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਅਸੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਇਕ ਗਣਨ ਯੰਤਰ (ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ) ਦੀ , ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ(ਵਿੰਡੋਜ਼, ਲਾਇਨੇਕਸ, ਐਨਡਰਾਇਡ ਆਦਿ) ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਡਜ਼ਾਇਨ) ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖੀਏ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮਗਰੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ , ਉਸ ਮਗਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 5 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸਗੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਬਣਾਊਣ ਵਿੱਚ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 16
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :1469

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ