ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮੰਦਿਰ

‘ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੱਗ ਉਪਜਿਆ’ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ।
ਕੁੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਸਮੁੱਚਾ।
‘ਮਨ ਮਦਿਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ’, ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਮੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ , ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦਿਰ।

‘ਊਚੋਂ ਨੀਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ’ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਪੱਤ।
ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਏਥੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਤੀ ਰੱਤ।
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕ ੋਧਰੇ ‘ਚੋਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆ ਧਾਰਾਂ ਜਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰ,
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹੈ , ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦਿਰ।

ਨਂਾਨਕ ਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਥੀ , ਜਿਸ ਉਮਰਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ।
ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਬੱਲ ਟੁੱਟਾ, ਪੰਜਾ ਲਾ ਪਰਬਤ ਅਟਕਾਇਆ।
ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਖੇਤ ਨਾ ਬਣਿਆਂ ਬੰਜਰ,
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮਦਿਰ।

‘ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ’ ਦਸਾਂ ਨੁਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉ।
ਇਹ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰੁਮਾਣ , ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਉ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਕਲਾ- ਕਲੰਦਰ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਮੰਦਿਰ।

ਇਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਪਰਧਾਨ।
ਉਪਰੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ।
ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਬਣ ਗਏ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਅਡੰਬਰ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਜਿਉਂ ਹਰਿਮੰਦਰ।

ਜਿਥੇ ਨਾਨਕ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ।
“ਸੁਹਲ” ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਨ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ।
ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਵਸਦਾ ਮੱਕੇ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ।

ਲੇਖਕ : ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ 'ਸੁਹਲ' ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 22
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :2023
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਐਜੰਸੀ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ