ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਿਲ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।

ਅੱਖਾਂ-ਮਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਐਵੇਂ ਨਾਂਮ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਿਲ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।

ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਦਿਲ ਤੇ ਖਬੋਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ਼-ਦੇਖ਼ ਮੁਸਕਰਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇਉ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।
ਮਿੰਨਾਂ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇਉ।
ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਬੁਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਉਂਦੇਉ।
ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਾੜੇ ਸੱਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇਉ।
ਸਤਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇਉ।

ਲੇਖਕ : ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 32
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :1312

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ