ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਓੁਡੀਕਾਂ

ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਲਾਂਗੇ ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਵੀ,
ਚੱਲ ਔਖੇ ਸੋਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ,
ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾ ਨ਼ੂੰ ਜਰਲਾਂਗੇ,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓੁਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ,
ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਓੁਮਰ ਓੁਡੀਕਾਂ ਕਰਲਾਂਗੇ...............
ਅਸੀ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਤੈਥੋ ਹਾਰੇ ਵੇ,
ਪਹਿਲਾ ਵਾਗ ਨਾ ਰਹੇ ਨਜਾਰੇ ਵੇ,
ਅਸੀ ਸੀਨੇ ਪੱਥਰ ਧਰਲਾਗੇ,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓੁਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ,
ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਓੁਮਰ ਓੁਡੀਕਾਂ ਕਰਲਾਂਗੇ...................
ਤੂੰ ਕਦ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਫੁੱਲੂਵਾਲੇ,
ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਵੇ,
ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੋਕਾ ਨ਼ੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਲਾਗੇ,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓੁਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ,
ਅਸੀ ਸਾਰੀ ਓੁਮਰ ਓੁਡੀਕਾਂ ਕਰਲਾਂਗੇ......

ਲੇਖਕ : ਤੇਜੀ ਢਿੱਲੋ ਹੋਰ ਲਿਖਤ (ਇਸ ਸਾਇਟ 'ਤੇ): 4
ਲੇਖ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ :921
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ