ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਫ੍ਰੀ-ਹੈਂਡ ਇੰਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੋਨੈਟਿਕ ਰਮਿੰਗਟਨ
ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੂਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਗਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ 16,295 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਆਊਟ-ਪੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ